БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Цинанхум

Cynanchum

Описание и отличителни особености на род Цинанхум

Увивни храсти.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Цинанхум, включени в сайта

Цинанхум - Cynanchum acutumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net