БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Венечник

Anthericum

Описание и отличителни особености на род Венечник

Многогодишни тревисти растения с коренища. Листата са линейни, по-тесни от 0,8 cm, събрани при основата на стъблото. Цветовете са бели[1].

Латинското наименование на рода се произнася "антерикум".

В България естествено разпространени са 2 вида[2].


Списък на видовете от род Венечник, включени в сайта

Неразклонен венечник - Anthericum liliago

Разклонен венечник - Anthericum ramosumИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net