БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Целолист

Haplophyllum

Описание и отличителни особености на род Целолист

Многогодишни тревисти растения или полухрасти. Стъблата са прави, многобройни, понякога в основата вдървенели. Цветовете жълти, венчелистчетата са 5. Листата са прости, цели [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "хаплофилум".


Списък на видовете от род Целолист, включени в сайта

Ароматен целолист - Haplophyllum suaveolensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net