БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Росопас

Fumaria

Описание и отличителни особености на род Росопас

Едногодишни тревисти растения. Листата са последователно разположени, в общото си очертания яйцевидни, триъгълни или елиптични, от два до четири пъти перести. Съцветията гроздовидни. Цветовете до 1 см дълги, неправилни, бели, розови или рзововиолетови Чашелистчетата 2, подобни на венчелистчетата. Венчелистчетата 4, горното с шпора. Тичинките 2. Плодът е кълбовидно или яйцевидно орехче с диаметър между 1,5 - 3 мм в диаметър.

В България естествено разпространени са 8 вида, няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Списък на видовете от род Росопас, включени в сайта

Лечебен росопас - Fumaria officinalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2016 BGflora.net

banner