БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Див зюмбюл

Hyacinthella

Описание и отличителни особености на род Див зюмбюл

Многогодишни тревисти луковични растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Див зюмбюл, включени в сайта

Див зюмбюл - Hyacinthella leucophaeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net