БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Росянка

Drosera

Описание и отличителни особености на род Росянка

Многогодишни тревисти растения. В България расте един вид.

Латинското наименование на рода се произнася "дро́зера".


Списък на видовете от род Росянка, включени в сайта

Кръглолистна росянка - Drosera rotundifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net