БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Градинска ружа

Alcea

Описание и отличителни особености на род Градинска ружа

Многогодишни тревисти растения. Цветовете над 3 cm в диаметър. Чашелистчетата са разположени в 2 кръга. Външните чашелистчета са 6, повече или по-малко триъгълни. Вътрешните чашелистчета са 5. Венчелистчетата са 5, дълбоко врязани на върха, бели, розови или лилави. Тичинковата тръбица в напречно сечение петоъгълна, прашниците са жълти. Плодът сух, разпадлив, дисковиден, в средата вдлъбнат, разпадащ се на 18-45 странично сплеснати, неразпукливи, на върха закръглени плодни дялчета. Насекомоопрашващи се; размножават се със семена [Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София].

Латинското наименование на рода се произнася "алцеа".

В България естествено разпространени са 3 вида.

Списък на видовете от род Градинска ружа, включени в сайта

Хелдрейхова градинска ружа - Alcea heldreichiiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net

banner