БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хелдрейхова градинска ружа

Alcea heldreichii

Снимки на Хелдрейхова градинска ружа (Alcea heldreichii)

Alcea heldreichii Alcea heldreichii Alcea heldreichii Alcea heldreichii Alcea heldreichii Alcea heldreichii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Хелдрейхова градинска ружа.


Латинско име

Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. - чете се "алцеа хелдреихии".


Природозащитен статут и заплахи

Полегналият хипекоум НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 25 до 70 cm. Стъблата покрити с напластени звездовидни власинки. Тичинковата тръбица 5-9 mm дълга. Венчелистчетата на цветовете 2-3 cm дълги. Външните чашелистчета на чашката два пъти по-къси от вътрешните. Цъфти през месеците юли-август[1].


Местообитание

По сухи каменисти и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Тракийска низина, Долината на Струма, Рила, Родопи (средни и ?западни), Знеполски район и Западни гранични планини[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа и Южна Украйна[4].


Значение

Декоративно, багрилно, хранително и медоносно растение[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Маркова, М. 1979. В: Флора на Република България, том VІІ. София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Alcea heldreichii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net

banner