БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Миризливка

Anthoxanthum

Описание и отличителни особености на род Миризливка

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са 2 (според някои автори 1) вида.

Списък на видовете от род Миризливка, включени в сайта

Обикновена миризливка - Anthoxanthum odoratumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net