БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена миризливка

Anthoxanthum odoratum

Снимки на Обикновена миризливка (Anthoxanthum odoratum)

Anthoxanthum odoratum Anthoxanthum odoratum Anthoxanthum odoratum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена миризливка.


Латинско име

Anthoxanthum odoratum L. - чете се "антоксантум одоратум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновена миризливка е многогодишно тревисто растение. Стъблата са дълги 30-40 cm. Съцветията са гъсти класовидни метлици, често в основата си прекъснати. Цветовете са 2 - един безплоден, образуван само от долната плевица, другият нормално развит, но зърното е обвито в горната плевица на стерилния и горната плевица на нормалния цвят, поради което плевиците изглеждат 4. Тичинките са 2. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Ливади, пасища, гори, храсталаци и сечища[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2300 метра надморска височина[3].


Значение

Фуражно растение с добра хранителна стойност. Използва се в българската народна медицина[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кожухаров Ст. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[2] Кожухаров Ст. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[3] Кожухаров Ст. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[4] Кожухаров Ст. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.


Anthoxanthum odoratum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net