БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Есенниче

Sternbergia

Описание и отличителни особености на род Есенниче

Многогодишни тревисти растения. Цветовете са с жълти, сраснали в основата си.

В България естествено разпространен е един вид и един се отглежда в градините.


Списък на видовете от род Есенниче, включени в сайта

Мразовецоцветно есенниче - Sternbergia colchicifloraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net