БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мерендера

Merendera

Описание и отличителни особености на род Мерендера

Многогодишни тревисти растения. Видовете от рода приличат на представителите на род Мразовец (Colchicum) от които се отличават по свободните (НЕ срастналите) околоцветни листчета, при видовете от род мразовец та са срастнали в тръбица в долната си част; приличат също и на видовете от род Гарванов лук (Ornitogalum), при които обаче на външната страна на околоцветните листчета има зелена ивица.

В България се установени два вида от род Мерендера.


Списък на видовете от род Мерендера, включени в сайта

Родопска мерендера - Merendera rhodopaeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net