БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Чашкодрян

Euonymus

Описание и отличителни особености на род Чашкодрян

Дървета или храсти.

В България естествено разпространени са 3 вида. В градини и паркове се отглежда Японски чашкодрян (Euonymus japonicus) произхождащ от Японско-Китайската област.


Списък на видовете от род Чашкодрян, включени в сайта

Брадавичест чашкодрян - Euonymus verrucosus

Европейски чашкодрян - Euonymus europaeus

Широколистен чашкодрян - Euonymus latifoliusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net