БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Брадавичест чашкодрян

Euonymus verrucosus

Снимки на Брадавичест чашкодрян (Euonymus verrucosus)

Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Брадавичест чашкодрян.


Латинско име

Euonymus verrucosus Scop. - чете се "ево́нимус веруко́зус".[1]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гъсто разклонен храст, висок от 1 до 3 m. Младите клонки покрити с тъмнокафяви или черни коркови брадавички. Листата са срещуположно разположение 3-6 cm дълги и до 3,5 cm широки, по-рядко 1,5-2,5 cm дълги. Венчелистчетата на цветовете са 4 на брой, почти кръгли, 2,5-4 mm дълги, зеленикави, с гъсти, нежни, червени точки (изглеждащи кафеникави). Семената черни, до половината обвити с пурпурночервена обвивка. Цъфти април-юни.[2]


Местообитание

Расте единично като подлес, предимно в ксерофитни (сухи) дъбови гори, по-рядко в габърови, букови и смесени широколистни гори, из храсталаци, по горски ръбове и поляни, често на каменливи и скалисти места, върху варовити и кисели почви, от низините до планинския пояс (главно хълмистия).[3]


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони докъм 1500 m надморска височина (над 1000 метра се изкачва по теченията на реките).[4]


Общо разпространение

Средна и Източна Европа, Югозападна Азия, Кавказ.[5]


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Ганчев, И. 1979. Семейство Celasraceae. В: Флора на Н.Р.България, том VІІ, София.

[3] Ганчев, И. 1979. Пос. източник.

[4] Ганчев, И. 1979. Пос. източник.

[5] Ганчев, И. 1979. Пос. източник.

Euonymus verrucosus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net