БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Брадавичест чашкодрян

Euonymus verrucosus

Снимки на Брадавичест чашкодрян (Euonymus verrucosus)

Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus Euonymus verrucosus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Брадавичест чашкодрян.


Латинско име

Euonymus verrucosus Scop. - чете се "евонимус верукозус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гъсто разклонен храст висок от 1 до 3 m. Младите конки покрити с тъмнокафяви коркови брадавички. Венчелистчетата на цветовете с червени точки. Семената черни, до половината обвити с пурпурночервена обвивка. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони[3].


Общо разпространение

Средна и Източна Европа, Югозападна Азия, Кавказ[4].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Ганчев, И. 1979. Семейство Celasraceae. В: Флора на Н.Р.България. Том VІІ. София.

Euonymus verrucosus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net