БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Каталпа

Catalpa

Описание и отличителни особености на род Каталпа

Листопадни, рядко вечнозелени дървета с цели или 3-5-делни листа, разположени срещуположно или в прешлени по 3. Цветовете във връхни метличести или гроздовидни съцветия. Чашката най-често двуустна; горната устна с 2 малки; долната с 3 по-големи дяла. Венчето звънчевидно, често отсечено, двуустно; горната устна с 2 малки; долната с 3 по-големи дяла. Тичинките 5, скрити във венчето; задните 3 слабо развити и без прашници. Стълбчето малко по-дълго от тичинките. Плодът цилиндрична дълга и тясна, често саблевидно извита кутийка, след узряването отваряща се надлъжно на 2 половинки. Семената многобройни, удължени, сплеснати, със снопче от власинки на краищата1.


Списък на видовете от род Каталпа, включени в сайта

Красива каталпа - Catalpa speciosaИзточници на информация

1 Делипавлов, Д. 1995. В: Флора на Република България, том Х, академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net