БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Овсига

Bromus

Описание и отличителни особености на род Овсига

Едногодишни или многогодишни средно високи треви. Листните влагалища обикновено затворени. Съцветието е правилна, по-рядко едностранна метлица. Класчетата доста едри и многоцветни. Плевите неравни помежду си. Долните плевици с 5-7 (до 9) жилки, обикновено тревистозелени, закръглени на гърба, на върха обикновено с по 2 зъбчета, под върха между двете зъбчета е прикрепен насочен напред или извит настрана средно голям осил, рядко плевиците без осил. Плодът линеен или продълговат, тясно притиснат между двете плевици1.

В България от рода растат 25 вида2.


Списък на видовете от род Овсига, включени в сайта

Мизийска овсига - Bromus moesiacus

Полска овсига - Bromus arvensisИзточници на информация

1 Георгиев, Т. В: Флора на Н. Р. България, том І, БАН.

2 Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2022 BGflora.net