БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полска овсига

Bromus arvensis

Снимки на Полска овсига (Bromus arvensis)

Bromus arvensis Bromus arvensis Bromus arvensis Bromus arvensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Полска овсига.


Латинско име

Bromus arvensis L. - чете се "бро́мус арве́зис"1. Видовото име arvensis означава "полски"2 - в смисъл растящ в полето.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Полската овсига е едногодишно или двугодишно тревисто растение, високо от 0,3 до 1 m. Долната плева с 3-5, горната с 5-9 жилки. Листните влагалища са без власинки. Долните плевици с 6-10 mm дълъг осил, след оплождане не завиват или слабо завиват краищата си и прилягат една към друга. Цъфти май-юли3.


Местообитание

По сухи тревисти места и в посеви4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Средна и Южна Европа, Балкански полуостров, Мала Азия, Сибир6.


Значение

Има значение като фуражно растение, тъй като в млада възраст се пасе от добитъка, а след узряване може да се използва и зърното (концентриран фураж)7. Може да бъде и плевел8.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

6 Георгиев, Т. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.

7 Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

8 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

Bromus arvensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net