БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Момкова сълза

Polygonatum

Описание и отличителни особености на род Момкова сълза

Многогодишни тревисти растения с коренища. Околоцветникът тръбест, бял, шест делен, дяловете зелени. Цветовете са разположени в малки съцветия или единично в пазвите на листата. Плодът е черна ягода[1].

Латинското наименование на рода се произнася "полигонатум".

В България естествено разпространени са 4 вида[2].


Списък на видовете от род Момкова сълза, включени в сайта

Миризлива момкова сълза - Polygonatum odoratum

Прешленеста момкова сълза - Polygonatum verticillatumИзточници на информация

[1] Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net