БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Миризлива момкова сълза

Polygonatum odoratum

Снимки на Миризлива момкова сълза (Polygonatum odoratum)

Polygonatum odoratum Polygonatum odoratum Polygonatum odoratum Polygonatum odoratum Polygonatum odoratum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Миризлива момкова сълза.


Латинско име

Polygonatum odoratum (Miller) Druce - чете се "полигонатум одоратум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 30 до 50 cm. Стъблото голо, с надлъжни ребра. Околоцветникът на цветовете цилиндричен. Цветовете са разположени по 1-2 заедно. Цъфти май - юни[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Миризливата момкова сълза е лечебно, отровно, техническо[4] и декоративно растение.Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Polygonatum odoratum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net