БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прешленеста момкова сълза

Polygonatum verticillatum

Снимки на Прешленеста момкова сълза (Polygonatum verticillatum)

Polygonatum verticillatum Polygonatum verticillatum Polygonatum verticillatum Polygonatum verticillatum Polygonatum verticillatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прешленеста момкова сълза.


Латинско име

Polygonatum verticillatum (L.) All. - чете се "полигона́тум вертицила́тум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Прешленестата момкова сълза е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 100 cm. Листата са разположени върху стъблото в прешлени по 3-9. Цветовете по 1 до 3, бели. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Сенчести гори в планините[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Прешленестата момкова сълза по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Polygonatum verticillatum

Между 1000 и 2000 метра надморска височина[4].


Бележки

Отровно растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Polygonatum verticillatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net