БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Полевица

Agrostis

Описание и отличителни особености на род Полевица

Многогодишни тревисти растения. Метлицата с многобройни едноцветни и слабо сплескани отстрани класчета, разположени върху тънки нишковидни клонки. Оста на класчетата при основата на плевицата често има снопче от власинки. Плевите неравни и малко по-дълги от плевиците. Горната плевица ципеста и на ½ — ¼ от дължината на долната, понякога липсва. Тичинките 3. Долната плевица без осил или с тънък осил. Стълбчетата къси, с перести близалца. Плодът свободен, яйцевиден, опадва заедно с плевиците1.

В България са установени 6 вида2.


Списък на видовете от род Полевица, включени в сайта

Обикновена полевица - Agrostis capillarisИзточници на информация

1 Георгиев, Т. 1964. В: Флора на Н. Р. България, том I, издателство на БАН, София.

2 Георгиев, Т. & Ст. Кожухаров. 1964. Пос. източник.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net