БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена полевица

Agrostis capillaris

Снимки на Обикновена полевица (Agrostis capillaris)

Agrostis capillaris Agrostis capillaris Agrostis capillaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена полевица.


Латинско име

Agrostis capillaris L. - чете се "агро́стис капила́рис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената полевица е многогодишно тревисто растение. Коренището с къси издънки. Стъблото изправено или полегнало при основата, до 50 см високо. Листата плоски или отчасти свити, 2-4 мм широки, с голи влагалища. Езичето по-късо от 2 мм. Метлицата широко разперена, с многобройни класчета. Плевите еднакво дълги (до 2 мм), грапави по гръбния ръб и обагрени кафяво, виолетово, по-рядко зелени. Долната плевица малко по-къса от плевите, без осил, горната почти наполовина по-къса от долната. Плодът яйцевиден, 1 мм дълъг. Цъфти юни-септември2.


Местообитание

Горски ливади и поляни от равнините до високопланинската зона3.


Разпространение в България

В цялата страна; от 0 до 2000 м надм. височина4.


Общо разпространение

Почти цяла Европа, Източен и Западен Сибир, Кавказ, Алжир, Северна Америка5.


Значение

Ценно пасищно растение. Има по-голямо значение за бедните почви. В смес с други треви се използува за тревни площи в парковете6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Георгиев, Т. 1964. В: Флора на Н. Р. България, том I, издателство на БАН, София.

3 Георгиев, Т. 1964. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Георгиев, Т. 1964. Пос. източник.

6 Георгиев, Т. 1964. Пос. източник.


Agrostis capillaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net