БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ракитовица

Tamarix

Описание и отличителни особености на род Ракитовица

Храсти или дървета. Тичинките са 4 или 5 на брой. В България естествено разпространени са два вида.


Списък на видовете от род Ракитовица, включени в сайта

Разклонена ракитовица - Tamarix ramosissima

Четиритичинкова ракитовица - Tamarix tetrandraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net