БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Власица

Eragrostis

Описание и отличителни особености на род Власица

Едногодишни или многогодишни растения. Съцветието е рехава, рядко сбита метлица със спирално спирално наредени и вторично разклонени клонки. Класчетата многоцветни, линейно продълговати, отстрани сплескани. Плевите по-къси от плевиците, малко неравни с кил и с 1 жилки. Долната плевица с 3 жилки без осил, пада заедно със зърното. Горната плевица с 2 кила, по които има власинки. Плодът кълбесто яйцевидно зърно без браздичка. В България растат 3 вида1.


Списък на видовете от род Власица, включени в сайта

Дребна власица - Eragrostis minorИзточници на информация

1 Хинкова, Цв. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net