БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Червеноглавче

Knautia

Описание и отличителни особености на род Червеноглавче

Едногодишни, двугодишни и многогодишни тревисти растения. Венчето е четириделно. Цветното легло е покрито с власинки[1].

В България са установени 10 вида[2].


Списък на видовете от род Червеноглавче, включени в сайта

Миджурско червеноглавче - Knautia midzorensisИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003, посочен източник.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner