БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Водна леща

Lemna

Описание и отличителни особености на род Водна леща

Дребни многогодишни водни растения имащи вид на плаваща зелена пластинка с едно коренче.

В България са установени 3 вида.


Списък на видовете от род Водна леща, включени в сайта

Малка водна леща - Lemna minorEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net