БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Слабонога

Impatiens

Описание и отличителни особености на род Слабонога

Тревисти растения със сочно стъбло и спирално наредени цели листа. Цветовете са неправилни, събрани в редки гроздовидни съцветия, излизащи от пазвите на горните листа. Чашката съставена от 3-5 листчета. Венчелистчетата нееднакви - най-голямото е с шпора. Тичинките са 5, сраснали помежду си с горните краища на тичинковите нишки; близалцето приседнало. Яйчникът пет гнезден, с много семена във всяко гнездо. Плодът е кутийка разпукваща се на 5 дяла[1].

В България естествено разпространен е един вид, а няколко други са пренесени от различни части на света.

Латинското наименование на рода се произнася "импациенс".


Списък на видовете от род Слабонога, включени в сайта

Слабонога - Impatiens noli-tangereИзточници на информация

[1] Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net