БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Тръстика

Phragmites

Описание и отличителни особености на род Тръстика

Многогодишни високи тревисти растения.

В България един вид.


Списък на видовете от род Тръстика, включени в сайта

Тръстика - Phragmites australisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2017 BGflora.net

banner