БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тръстика

Phragmites australis

Снимки на Тръстика (Phragmites australis )

Phragmites australis Phragmites australis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тръстика, Камъш.


Латинско име

Phragmites australis (Cav.) Steud. - чете се "фрагмитес аустралис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен - обикновен в цялата страна.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 2,5 m. Коренищата са пълзящи, с дълги издънки. Листата са плоски, твърди, по краищата остро грапави. Езичето се състои от едни ред власинки. Метлицата е едра. Класчетата са тъмнокафяви или слабо виолетови. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

В езера, реки, блата и влажни места[2].


Разпространение в България

Видът е разпространен в цялата страна. От 0 до 1500 м надморска височина[3].


Общо разпространение

Космополитен вид - разпространен е в целия свят[4].


Значение

Тръстиката определя облика на много от водоемите в умерения пояс и играе важна роля във водните екосистеми. Формира плътни съобщества, които предоставят убежище на много животни. Тръстиката е и декоративно растение, а също се използва и за пречистване на отпадни води[5]. Коренищата на тръстиката са богати на нишесте и се използват за храна - изсушават се, смилат се и се прибавят към пшеничено брашно, като получения от такова брашно хлаб е с тъмен цвят и сладникав вкус. Стъблата на растението се използват за изработване на дребни изделия, като строителен материал, за производство на целулоза и други[6].Източници на информация

[1] Георгиев, Т. 1963. Флора на Н. Р. България, том І, София.

[2] Георгиев. 1963. пос. съч.

[3] Георгиев. 1963. пос. съч.

[4] Георгиев. 1963. пос. съч.

[5] К. Методиев.

[6] Георгиев. 1963. пос. съч.


Phragmites australis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net

ban