БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Пролез

Mercurialis

Описание и отличителни особености на род Пролез

Едногодишни или многогодишни двудомни тревисти растения. Цветовете с околоцветник състоящ се от три чашелистчета. Листата са разположени срещуположно [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "меркуриалис".


Списък на видовете от род Пролез, включени в сайта

Многогодишен пролез - Mercurialis perennisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2017 BGflora.net