БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Зайча сянка

Asparagus

Описание и отличителни особености на род Зайча сянка

Многогодишни тревисти растения или полухрасти. Листата са дребни, люсповидни, незелени, в пазвите им се развиват тесни или игловидни зелени (фотосинтезиращи) клонки - филокладии. Цветовете са с 6 тичинки, с дръжки [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България са установени 7 вида [Делипавлов & кол., 2003].


Списък на видовете от род Зайча сянка, включени в сайта

Тънколистна зайча сянка - Asparagus tenuifoliusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net