БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Синчец

Scilla

Описание и отличителни особености на род Синчец

Многогодишни тревисти растения с луковици. Стъблото без листа - стъблата събрани в основата на стъблото. Цветовете събрани в гроздовидно съцветие. Околцветните листчета свободни, най-често сини, но могат да са бели или розови.

В България са установени 3 вида, 1 вид е защитен - включен е в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Синчец, включени в сайта

Есенен синчец - Scilla autumnalis

Синчец, Обикновен синчец - Scilla bifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net