БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Луда краставица

Ecbalium

Описание и отличителни особености на род Луда краставица

Многогодишни тревисти растения. Родът има само един вид.


Списък на видовете от род Луда краставица, включени в сайта

Луда краставица - Ecbalium elateriumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net