БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Самогризка

Scabiosa

Описание и отличителни особености на род Самогризка

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Венчето петделно. Външната чашка с ципест ръб, вътрешната се състои от 5 четинки[1].

В България естествено разпространени са 14 вида[2].

Латинското наименование на рода се произнася "скабиоза".


Списък на видовете от род Самогризка, включени в сайта

Балканска самогризка - Scabiosa balcanica

Сребриста самогризка - Scabiosa argentea

Триниелистна самогризка - Scabiosa triniifoliaИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net