БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Самогризка

Scabiosa

Описание и отличителни особености на род Самогризка

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Венчето петделно. Външната чашка с ципест ръб, вътрешната се състои от 5 четинки1.

В България естествено разпространени са 14 вида2.

Латинското наименование на рода се произнася "скабиоза".


Списък на видовете от род Самогризка, включени в сайта

Балканска самогризка - Scabiosa balcanica

Жълтеникава самогризка - Scabiosa ochroleuca

Светла самогризка - Scabiosa lucida

Сребриста самогризка - Scabiosa argentea

Триниелистна самогризка - Scabiosa triniifoliaИзточници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2022 BGflora.net