БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Триниелистна самогризка

Scabiosa triniifolia

Снимки на Триниелистна самогризка (Scabiosa triniifolia)

Scabiosa triniifolia Scabiosa triniifolia Scabiosa triniifolia Scabiosa triniifolia Scabiosa triniifolia Scabiosa triniifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Триниелистна самогризка.


Латинско име

Scabiosa triniifolia Friv. - чете се "скабиоза триниифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение високо от 30 до 100 cm. Долните листа и листата на стерилните розетки два до три пъти перести, с линейни дялове. Цъфти през месеците юни-септември[1].


Местообитание

Сухи каменисти и скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони; от 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балканските държави[4].



Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Scabiosa triniifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net