БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълтеникава самогризка

Scabiosa ochroleuca

Снимки на Жълтеникава самогризка (Scabiosa ochroleuca)

Scabiosa ochroleuca Scabiosa ochroleuca Scabiosa ochroleuca Scabiosa ochroleuca Scabiosa ochroleuca Scabiosa ochroleuca

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълтеникава самогризка.


Латинско име

Scabiosa ochroleuca L. - чете се "скабио́за охроле́вка"1. Видовото име ochroleuca означава "с цвят на светла охра", "бледожълт"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Жълтеникавата самогризка е многогодишно тревисто растение. Стъблата 30-80 см високи, прави, от средата разклонени, рядко облистени, влакнести до почти голи. Листата на стерилните розетки цели, с дръжки, обратнояйцевидно-ланцетни, назъбени, лировидни или перестонаделени; долните стъблови листа цели или лировидни, горните лировидни до перестонаделени, с линейно-ланцетни дялове, всички листа с къси, разредени до гъсти власинки. Съцветията лъчисти главести, 2-3 см в диаметър при плодоношение продълговати; съцветните дръжки дълги,под съцветието с къси,прилегнали прости власинки, в останалата част разреденовлакнести до почти голи; обвивните листчета линейни, заострени, по повърхността с къси, прилегнали, по ръба с разперени прости власинки, по-къси от цветовете, много рядко равни на тях. Външната чашка с 3-4 мм дълга тръбичка, без ямички, с 8 влакнести ребра, между които има дълбоки бразди; короната 1-1,5 мм дълга, 3 пъти по-къса от тръбичката, ципеста, с 20-24 жилки; вътрешната чашка с осили 2-3 пъти по-дълги от короната. Венчето на периферните цветове в съцветието ясно по-дълго от централните, бледожълто до бяло. Цъфти юни-септември3, 4.


Местообитание

Тревисти каменисти и песъчливи места5.


Разпространение в България

В цялата страна от 1000 до 2900 метра надморска дължина6.


Общо разпространение

Западна, Централна, Южна и Югоизточна Европа, Кавказ, Северна (Сибир), Централна и Югозападна Азия (Мала Азия)7.


Значение

Багрилно, декоративно, медоносно и лечебно растение8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Петрова, А. 2012. Във: Флора на Република България, том XI, София.

4 К. Методиев - собств. наблюдение.

5 Петрова, А. 2012. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

7 Петрова, А. 2012. Пос. източник.

8 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Scabiosa ochroleuca in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net