БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балканска самогризка

Scabiosa balcanica

Снимки на Балканска самогризка (Scabiosa balcanica)

Scabiosa balcanica Scabiosa balcanica Scabiosa balcanica Scabiosa balcanica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Балканска самогризка.


Латинско име

Scabiosa balcanica Velen. ex Nyman - чете се "скабиоза балканика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Балканската самогризка е многогодишно тревисто растение. Стъблото е изправено, просто или в горната си част разделено, в долната си част голо, в горната прлегналовлакнесто, 20-40 cm висока. Листата са голи, приосновните продълговатолопатовидни, цели, с дълги дръжки, целокрайни или назъбени; долните стъблени лировидни, с клиновидни дялове; горните пересто нарязани, с удължено-линейни дялове. Цветните кошнички са едри, до 3 cm в диаметър, с линейно-ланцетни, влакнести листчета на обвивката. Четинките на вътрешната чашка черни, 4 пъти по-дълги от якичката на външната. Цъфти май - септември[1].


Местообитание

По поляните във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Витоша, Рила и Западна Стара планина; между 2000 и 2900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански полуостров[4].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

Scabiosa balcanica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net