БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Светла самогризка

Scabiosa lucida

Снимки на Светла самогризка (Scabiosa lucida)

Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida Scabiosa lucida

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Светла самогризка, Лъскава самогризка.


Латинско име

Scabiosa lucida Villars. - чете се "скабио́за лу́цида"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата 8-60 см високи, прави, неразклонени, рядко разклонени, обикновено облистени в долната си третина. Долните листа розетковидно разположени, с дълги дръжки, прости, цели, елиптични или продълговато-лопатовидни, голи или само по ръба и жилките влакнести; средните приседнали, лировидни, с ланцетни, по ръба назъбени странични дялове и елиптичен връхен дял; горните приседнали, често перестонаделени, с линейни или ланцетни, заострени дялове. Съцветията лъчисти, главести, 3 — 5 см в диаметър; съцветните дръжки дълги, под съцветието с къси, прилегнали прости власинки; обвивните листчета тясноланцетни, по-широки в основата, по-къси от цветовете, с къси прости власинки. Външната чашка с 2 — 3 мм дълга тръбичка, влакнести, без ямички, с 8 ребра и бразди; короната по-къса от тръбичката, с 20 — 24 жилки; вътрешната чашка с 4 — 5 пъти по-дълги от короната осили. Венчето на периферните цветове малко по-дълго от централните, червено-лилаво. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

По тревисти и каменисти места, пасища и храсталаци4.


Разпространение в България

Предбалкан (Западен), Стара планина (Западна и Средна), Западни гранични планини, Пирин, Рила, Родопи (Средни), над 700 м надм. височина5.


Общо разпространение

Централна, Южна и Източна Европа6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Петрова, А. 2012. Във: Флора на Народна Република България, том XI, София.

4 Петрова, А. 2012. Пос. източник.

5 Петрова, А. 2012. Пос. източник.

6 Петрова, А. 2012. Пос. източник.Scabiosa lucida in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net