БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сребриста самогризка

Scabiosa argentea

Снимки на Сребриста самогризка (Scabiosa argentea)

Scabiosa argentea Scabiosa argentea Scabiosa argentea Scabiosa argentea Scabiosa argentea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Сребриста самогризка.


Латинско име

Scabiosa argentea L. - чете се "скабио́за арге́нтеа"1. Видовото име argentea означава "сребърен, сребрист"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Сребристата самогризка е ключов вид за природното местообитание - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България 2130 "*Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)".


Описание и разпознаване

Сребристата самогризка е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Листата са срещуположно разположени, долните и средните са 1-2 пъти пересто разсечени. Цветовете са събрани в съцветие кошничка. Венчето е петделно, бяло. Периферните цветове са по-едри. Цъфти юни - септември3.


Местообитание

Сухи тревисти места, крайбрежни пясъци и дюни4.


Разпространение в България

Разпространение на Сребристата самогризка по флористични райони5:

Scabiosa argentea

От 0 до 1000 метра надморска височина.Вижте също

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Узунова, С., Узунов, С. 2008. Растенията в Природен парк "Странджа". Второ, преработено и допълнено издание. Бургас.

4 Узунова, С., Узунов, С. 2008. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Scabiosa argentea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net