БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Синьоглавче

Succisa

Описание и отличителни особености на род Синьоглавче

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен e 1 вид.


Списък на видовете от род Синьоглавче, включени в сайта

Синьоглавче - Succisa pratensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net