БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Картъл

Nardus

Описание и отличителни особености на род Картъл

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен e 1 вид.


Списък на видовете от род Картъл, включени в сайта

Картъл - Nardus strictaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net