БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Картъл

Nardus stricta

Снимки на Картъл (Nardus stricta)

Nardus stricta Nardus stricta Nardus stricta Nardus stricta

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Картъл, Обикновен картъл.


Латинско име

Nardus stricta L. - чете се "нардус стрикта".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Картълът е многогодишно плътнотуфесто тревисто растение с многобройни къси издънки, всяка с по 2 приосновни люсповидни листа, над които следват стъблените листа. Стъблата без възли, голи, 15-30 cm високи. Приосновните листа до 20 cm дълги, синьозелени, шиловидни, по повърхността си с власинки. Листните влагалища в основата си изсъхващи, сламеножълти, лъскави. Класът е дълъг 3-7 cm, съставен от едноцветни класчета. Класчетата са без плеви, виолетови, до 12 mm дълги, линейно шиловидни. Долната плевица ципеста, на гърба с 3 жилки и с осил, дълъг 2-5 mm[1].


Местообитание

Ливади, пасища и торфища в планините[2].


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Рила, Пирин, Витоша, Западни и Средни Родопи, Западна и Средна Стара планина, Западна Средна гора, Беласица и Западните гранични планини, където расте между 1200 и 2400 метра надморска височина[3].

Карта показваща естественото разпространение на Картъла по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Nardus stricta


Общо разпространение

Европа, Северна Азия, Кавказ, Мала Азия, Гренландия[5].


Стопанско значение

Растение с много ниски фуражни качества, което се приема от тревопасните животни предимно през периода на изкласяването. Поради голямото си разпространение във високопланинските пасища силно снижава тяхната продуктивност[6].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Кожухаров Ст. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.

[2] Кожухаров Ст. 1963. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[5] Кожухаров Ст. 1963. Пос. източник.

[6] Кожухаров Ст. 1963. Пос. източник.

Nardus stricta in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net