БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Белизма

Dichanthium

Описание и отличителни особености на род Белизма

Многогодишни тревисти растения.

В България 1 вид.


Списък на видовете от род Белизма, включени в сайта

Белизма - Dichanthium ischaemumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net