БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лавдан

Cistus

Описание и отличителни особености на род Лавдан

Храсти или полухрасти. Венчелистчетата са дълги от 16 до 30 mm, розови, червени или бели. Плодът е 5-делна кутийка.

В България естествено разпространени са 2 (3) вида.


Списък на видовете от род Лавдан, включени в сайта

Памуклийка - Cistus incanus

Тамянка - Cistus salviifoliusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net