БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мехурник

Koelreuteria

Описание и отличителни особености на род Мехурник

Листопадни дървета със сложни, нечифтоперести листа, листчетата 9-13 наделени или назъбени, влакнести, рядко голи, приседнали или на къси дръжки, без прилистници. Съцветията метличести. Цветовете двуполови, неправилни, бледожълти, 4-5-делни, тичинките 8. Плодът подута 3-гнездна кутийка с по едно семе във всяко гнездо. Семената сферични, черни. Насекомоопрашващи се; размножават се със семена1.

В България се отглежда един вид.


Списък на видовете от род Мехурник, включени в сайта

Китайски мехурник - Koelreuteria paniculataИзточници на информация

1 Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VIІ, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net