БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Твърдокласица

Sclerochloa

Описание и отличителни особености на род Твърдокласица

Едногодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Твърдокласица, включени в сайта

Жилава твърдокласица - Sclerochloa duraИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net