БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Върбовка

Epilobium

Описание и отличителни особености на род Върбовка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Цветовете правилни или леко неправилни. Тичинките 8. Плодът кутийка. Семенатата са с хвърчилка.

В България естествено разпространени са 15 вида1.


Списък на видовете от род Върбовка, включени в сайта

Планинска върбовка - Epilobium montanum

Скална върбовка - Epilobium dodonaei

Теснолистна върбовка - Epilobium angustifolium

Четириръбеста върбовка - Epilobium tetragonumИзточници на информация

1 Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев. 2006. Конспект на висшата флора на България. Българска фондация Биоразнообразие, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2024 BGflora.net