БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Върбовка

Epilobium

Описание и отличителни особености на род Върбовка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Цветовете правилни или леко неправилни. Тичинките 8. Плодът кутийка. Семенатата са с хвърчилка.

В България естествено разпространени са 15 вида [Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев. 2006. Конспект на висшата флора на България. Българска фондация Биоразнообразие, София].


Списък на видовете от род Върбовка, включени в сайта

Планинска върбовка - Epilobium montanum

Теснолистна върбовка - Epilobium angustifoliumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net