БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Хвойна

Juniperus

Описание и отличителни особености на род Хвойна

Двудомни храсти или дървета с изправени или полегнали стъбла. Листата са вечнозелени, игловидни или люсповидни, разположени поединично или в прешлени по 3. Мъжките шишарки са съставени от голям брой тичинки, а женските шишарки от 3 или повече люспи, които след узряване стават месести и се сливат помежду, образувайки "плодче" - галбула.

В България са установени 6 вида. Два вида са защитени от Закона за биологичното рзанообразие, а 5 се използват за лечебни или хранителни цели.


Списък на видовете от род Хвойна, включени в сайта

Дървовидна хвойна - Juniperus excelsa

Обикновена хвойна - Juniperus communis

Сибирска хвойна - Juniperus sibirica

Червена хвойна - Juniperus oxycedrus


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net