БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сибирска хвойна

Juniperus sibirica

Снимки на Сибирска хвойна (Juniperus sibirica)

Juniperus sibirica Juniperus sibirica Juniperus sibirica Juniperus sibirica Juniperus sibirica Juniperus sibirica Juniperus sibirica Juniperus sibirica Juniperus sibirica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сибирска хвойна.


Латинско име

Juniperus sibirica Burgsd. - чете се "юниперус сибирика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Сибирската хвойна е нисък, прилегнал към земята и гъсто разклонен храст. Листата са игловидни, синкавозелени, островърхи, 4-8 mm дълги и 1-2 mm широки, гъсто разположени върху клонките и взаимно припокриващи се, лодковидно завити навътре. Мъжките цветове с 3-7 тичинки, събрани в мъжки шишарки. Женските цветове съставени от люспи, с по една семепъпка на горната си страна. При узряването си те се сливат помежду си, като образуват месесто плодче - галбула с диаметър 7-8 mm, при узряване черно-синкави и със смолист горчиво-сладък вкус[2].

За различаването на Обикновената хвойна от другите български видове хвойна, моля посетете нашата страница Разпознаване (определяне) на видовете от род Хвойна (Juniperus).


Местообитание

Образува храсталаци над горната граница на гората[3].


Разпространение в България

В планините Витоша, Рила, Пирин, Стара планина, Западни и Средни Родопи, Осогово и Западни гранични планини; от 1900 до 2400 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Арктика и в планините на Северния умерен пояс[5].


Значение

Сибирската хвойна е ценно почвоукрепително растение, предпазващо планинските склонове от ерозия. Плодчетата ѝ се използват за ароматизиране на спиртни напитки[6].


Бележки

Често Сибирската хвойна се раглежда като подвид на Обикновената хвойна (Juniperus communis).Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Juniperus sibirica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net