БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Папаронка

Glaucium

Описание и отличителни особености на род Папаронка

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Близалцето широко, двуразделно. Плодната кутийка дълга, подобна на шушулка, едногнездна, разпукваща се на две части. Семената разположени във вдлъбнатините на гъбестата преградка. [Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

В България са установени 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "глауциум".


Списък на видовете от род Папаронка, включени в сайта

Жълта папаронка - Glaucium flavum


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net

banner